Nostalgia


Tự dưng lục lại bộ nhớ máy ảnh, thấy mình dùng tone sepia chụp rất nhiều. Có lẽ bởi vì qua tone màu ấy, mọi thứ như phủ một lớp bụi hoài niệm chăng? Và lặng lẽ trôi vào miền xưa cũ nào đó. Chỉ là vài bức ảnh chụp ngẫu nhiên, vài thứ, vài người quanh mình. Rất ngẫu nhiên thôi. Nhưng vì mang màu sepia, nên chắc nhìn lại cũng hoài niệm lắm nhỉ, cái thứ màu cà phê trầm buồn ấy?

Nhà đơn giản là nơi mình yêu thương đến từng góc nhỏ nhất…

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

One thought on “Nostalgia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s