Đứng trước hiên nhà – 12


Mình đã đọc rất nhiều câu chuyện, nhưng không ai có thể khiến mình lặng người mà nghĩ rằng ‘cảnh làm tình đẹp như một bài thơ’. Mình vô cùng thích những câu từ này

“Vũ Nguyên vẫn mộng mị, phân vân không biết đó là Minh Phong hay chỉ là một cơn mưa. Giả như thật sự là mưa đổ, thì cũng đã quá ấm áp. Còn nếu đó là Minh Phong, thì thật quá dịu dàng.”

Bạn chưa bao giờ thất bại trong việc khiến mình trôi theo từng dòng bạn viết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s